Impressum

Juridisk information

Aftryk

Oplysninger iht. § 5 i den tyske medielov (Telemediengesetz)

Jan Boddenberg
Hotel – Restaurant – Aquarium
Am Mittelburgwall 4-8
25840 Friedrichstadt Tyskland

Handelsregisternr: HRA 758 HU
Registreret i virksomhedsregistret ved: Amtsgericht Flensburg

Kontakt

Telefon: 04881/93050
E-mail: YP.4HGLSHCS-RYKFU@FO3G@

EU-momsnummer

EU-momsnummer iht. § 27 a i den tyske momslov (Umsatzsteuergesetz): DE315909315

Tvistbilæggelse i EU

Den europæiske kommission stiller en internetplatform til onlinetvistbilæggelse til rådighed (OTB-platformen): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vores e-mailadresse finder du under "Kontakt" øverst på denne side.

Onlinetvistbilæggelse på forbrugerområdet/voldgiftsinstans

Vi er ikke hverken villige eller forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved en forbrugervoldgiftsinstans.

Ansvar for indhold

Som tjenesteudbyder er vi i medfør af § 7, stk. 1 i den tyske medielov ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med den almindelige lovgivning. Ifølge medielovens §§ 8-10 er vi dog som tjenesteudbyder ikke forpligtet til at overvåge fremsendte eller lagrede informationer fra tredjepart eller til at granske efter forhold, der kunne give anledning til mistanke om ulovlige handlinger.

Forpligtelsen til at fjerne eller spærre for brugen af informationer i henhold til den almindelige lovgivning berøres ikke heraf. Et ansvar i denne forbindelse er dog først muligt fra det tidspunkt, hvor en konkret lovovertrædelse er kommet til kundskab. Så snart vi bliver bekendt med, at der foreligger en lovovertrædelse, vil det pågældende indhold omgående blive fjernet.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne tredjeparts-websteder, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os nogen garanti for den slags fremmed indhold. Ansvaret for indholdet på de sider, der linkes til, ligger til enhver tid hos de pågældende websteders udbyder eller operatør. De eksterne sider, der linkes til, kontrolleres for evt. lovovertrædelser på tidspunktet for linkenes etablering. Der kunne ikke konstateres noget retsstridigt indhold på tidspunktet for linkenes etablering.

En permanent kontrol af indholdet af de sider, der linkes til, vil dog ikke med rimelighed kunne forventes, uden at der foreligger konkrete holdepunkter for en lovovertrædelse. Så snart vi bliver bekendt med, at der foreligger en lovovertrædelse, vil de pågældende links omgående blive fjernet.

Ophavsret

Det indhold og de værker, som webstedsoperatøren har udarbejdet på nærværende websider, er underlagt tysk ophavsret. Mangfoldiggørelse, bearbejdning, udbredelse og enhver form for udnyttelse af indholdet uden for ophavsrettens grænser kræver skriftligt samtykke fra den pågældende forfatter eller ophavsmand. Download og kopiering af indholdet på dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.

Hvad angår indhold på webstedet, som operatøren ikke selv har udarbejdet, respekteres tredjemands ophavsrettigheder. Således er især indhold fra tredjepart forsynet med en passende mærkning. Skulle du alligevel blive opmærksom på en ophavsretskrænkelse, vil vi sætte stor pris på at blive underrettet herom. Så snart vi bliver bekendt med, at der foreligger en lovovertrædelse, vil det pågældende indhold omgående blive fjernet.

Layout, programmering og videreudvikling

C2 | creative lounge
www.c2-cl.de